Komornik Częstochowa - Karolina Michno

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej nr XII w Częstochowie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karoliny Michno.

Na łamach strony znajdą Państwo informacje dotyczące pracy Kancelarii oraz zasięgu jej działania i wykorzystywanych systemów informatycznych.

Ponadto mogą Państwo pobrać wzory wniosków oraz uzyskać szczegółowe informacje o wpłatach i prowadzonych licytacjach komorniczych.

Systemy informatyczne używane w kancelarii
Komornika sądowego Częstochowa Karolina Michno

 

Współczesna praca komorników ulega ciągłym zmianom i innowacjom. Ostatnie lata wprowadziły wiele istotnych systemów ułatwiających pracę komorników sądowych. Obecnie skuteczna praca komorników sądowych polega na umiejętnym wyszukiwaniu informacji w wielu systemach rozproszonych.

Przedstawiamy najważniejsze opisy i zastosowania systemów w naszej kancelarii komorniczej

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zwane także E-Sądem. System umożliwiający przyspieszenie procesu, znaczne obniżenie kosztów postępowania a także skrócenie czasu wydania nakazu. EPU przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. System umożliwia zainicjowanie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną, podmiotom które uzyskały w drodze elektronicznej orzeczenie e-sądu. To znacznie skraca czas całego postępowania egzekucyjnego.

 

MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia wgląd w każdą prowadzoną przez komornika sprawę. Do systemu mają także wgląd wierzyciele - wystarczy poprosić zapytać naszą kancelarię komorniczą.

 

Komornik Online

Podobnie jak MPE umożliwia komunikację między kancelarią komorniczą a wierzycielami, dłużnikami lub pełnomocnikami. Aby uzyskać dostęp do systemu należy zgłosić się do naszej kancelarii komorniczej.

 

OGNIVO

Internetowy system, z którym współpracuje kilkadziesiąt banków z całego świata. Umożliwia szybkie uzyskanie informacji o rachunkach bankowych dłużnika. System umożliwia także dokonanie zajęć środków pieniężnych dostępnych na koncie dłużnika.

 

PESEL-NET

System umożlwiający szybkie i darmowe uzyskanie danych osobowych dłużników.

 

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, dzięki której komornik ma wgląd w posiadane przez dłużnika zarejestrowane i posiadane pojazdy mechaniczne takie jak samochody, motory czy maszyny rolnicze.

 

SEPI

platforma, która zyskuje popularność w coraz większej ilości powiatów. Umożliwia dostęp do danych dłużnika w Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej itp.

 

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jak sama nazwa wskazuje umożliwia dostęp do informacji o prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. W praktyce jednak wykorzystywana jest do zdobycia np. numeru PESEL lub adresu zamieszkania dłużnika.

 

EKW oraz Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Gwarantują dostęp do informacji pozwalających np. ustalić aktualny stan prawny nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika.

 

KRS

System Krajowego Rejestru Sądowego umożliwia wyszukanie informacje o podmiocie, który jest wpisany do systemu.

 

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUSu, w której komornik może uzyskać informacje o źródłach dochodów dłużnika. Dzięki portalowi dotychczasowa korespondencja listowna stała się zbędna.

 

ePUAP 2

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na szybką komunikację komornika z Urzędem Skarbowym i zajęcie wierzytelności dłużnika.

Komornik Częstochowa - Najczęściej zadawane pytania w kancelarii

 

Jakie są podstawowe narzędzia komornika?

Obecnie najpopularniejszymi narzędziami komornika w skutecznym ściąganiu należności jest szereg systemów teleinformatycznych takich jak ZUS PUE, PESEL net, OGNIVO, Komornik ON-line, EPU. Dzięki tym narzędziom komornik może w szybki i łatwy sposób zająć rachunek bankowy dłużnika lub uzyskać kluczowe informacje o posiadanych przez niego nieruchomościach lub pojazdach mechanicznych.

 

Czy mogę wybrać dowolnego komornika z Częstochowy?

Tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że obsługuje on konkretny, podlegający rewir (właściwość). Aby wybrać konkretną kancelarię komorniczą należy złożyć wniosek, w którym zaznaczy, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych. Właściwość terytorialną Komornika Sądowego Karoliny Michno można znaleźć tutaj

 

Czy są gotowe wzory wniosków do pobrania?

Na naszej podstronie WZORY WNIOSKÓW dostępne są gotowe do wydrukowania wzory dokumentów: Wniosek o wszczęcie egzekucji, Oświadczenie dłużnika o stanie majątkowym oraz Skarga na czynności komornika. Zachęcamy do regularnego zaglądania do zakładki wzorów, w której będziemy umieszczali wzory do najpopularniejszych wniosków.

Jakie są główne zadania komornika?

Podstawowymi czynnościami komornika jest ściąganie należności od dłużnika na wniosek wierzyciela. Aby do tego doszło, komornik musi znaleźć majątek dłużnika. W tym celu wykorzystuje różne systemy teleinformatyczne, które opisaliśmy na stronie. Sam proces ściągania należności bywa mozolny i czasochłonny. Komornicy odpowiedzialni są także za nadzór nad licytacjami oraz dokonuje spisu inwentarza.

 

Jestem wierzycielem. Czy komornik pobierze ode mnie swoje wynagrodzenie?

Nie. W myśl zasady ustalenia opłaty, któa brzmi: "Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną. Jej wysokość zależy od tego, jaką kwotę uda mu się wyegzekwować od dłużnika. Opłata wynosi bowiem 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. O tyle wzrośnie więc zadłużenie osoby, od której należności ściąga komornik sądowy." Podsumowując: komornik nie pobierze żadnej opłaty od wierzyciela.