Odbiorcą wpłat gotówkowych oraz przelewów jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno
Kancelaria Komornicza nr XII

Wpłaty gotówkowe

Wpłat w formie gotówkowej można dokonywać w kasie kancelarii przy ulicy Kilińskiego 72/74 (lok. 14) w Częstochowie w godzinach urzędowania. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-12:30.

Wpłaty przelewem

Wpłaty przelewem można składać na konto bankowe kancelarii o numerze 88 1050 1142 1000 0090 3022 1577 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko, sygnaturę sprawy i tytuł wpłaty.